Friday, 22/01/2021 - 00:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ BÌNH - TỈNH THÁI NGUYÊN
Bế giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Bế giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Căn cứ Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013, Nghị định Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Căn cứ Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an, Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Thực hiện Kế hoạch số 1386/KH-CAT(PA03) ngày 30/11/2020 Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Ngày 17/12/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình đã phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Bế giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2020”

Về dự Bế giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ gồm:

  1. Công an tỉnh Thái Nguyên

- Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Hoạt - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ CAT Thái Nguyên.

- Đồng chí Thượng tá Triệu Xuân Hiếu – Phó Trưởng phòng PA03.

- Các đồng chí là giảng viên lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ và các đồng chí trong Ban tổ chức lớp học.

  2. Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình

- Đồng chí Nguyễn Đình Toán – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Các đồng chí là lãnh đạo, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo.

  3. Học viên

  • 81 học viên là các bảo vệ tại cơ quan, đơn vị, trường Mầm non, Tiểu

học, THCS trên địa bàn huyện.

Phát biểu Bế mạc lớp Huấn luyện Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Hoạt - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ CAT Thái Nguyên, Trưởng Ban tổ chức lớp giao nhiệm vụ cho học viên về thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị

Ban tổ chức đã cấp giấy chứng nhận cho 81/81 học viên và khen thưởng cho 05 học viên xuất sắc của lớp tập huấn (1. Ông Nguyễn Ngọc Thành, nhân viên bảo vệ trường MN Đào Xá; 2. Ông Nguyễn Văn May, nhân viên bảo vệ trường TH Tân Đức; 3. Ông Nguyễn Thanh Tư, nhân viên bảo vệ cơ quan Phòng GDĐT; 4. Bà Phạm Thị Dung, nhân viên bảo vệ trường MN Thanh Ninh; 5. Ông Hoàng Kim Hùng, nhân viên bảo vệ trường MN Xuân Phương):

Đại diện cho 81 học viên Ông Nguyễn Ngọc Thành, nhân viên bảo vệ trường MN Đào Xá đã phát biểu cảm ơn Công an tỉnh Thái Nguyên, Lãnh đạo Phòng GDĐT và các cơ quan, đơn vị trường học đã quan tâm tạo điều kiện cho các nhân viên bảo vệ tham gia lớp huấn luyện trang bị thêm kiến thức và nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Thay mặt cho 81 học viên ông hứa về sẽ vận dụng kiến thức nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh buổi Bế giảng

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Hoạt - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ CAT Thái Nguyên phát biểu Bế giảng
Khen thưởng cho 05 học viên xuất sắc của lớp tập huấn
Ông Nguyễn Ngọc Thành, nhân viên bảo vệ trường MN Đào Xá đã phát biểu 

 


Danh mục:

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Căn cứ Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013, Nghị định Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Căn cứ Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an, Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Thực hiện Kế hoạch số 1386/KH-CAT(PA03) ngày 30/11/2020 Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Ngày 17/12/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình đã phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Bế giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2020”

Về dự Bế giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ gồm:

  1. Công an tỉnh Thái Nguyên

- Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Hoạt - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ CAT Thái Nguyên.

- Đồng chí Thượng tá Triệu Xuân Hiếu – Phó Trưởng phòng PA03.

- Các đồng chí là giảng viên lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ và các đồng chí trong Ban tổ chức lớp học.

  2. Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Bình

- Đồng chí Nguyễn Đình Toán – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Các đồng chí là lãnh đạo, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo.

  3. Học viên

  • 81 học viên là các bảo vệ tại cơ quan, đơn vị, trường Mầm non, Tiểu

học, THCS trên địa bàn huyện.

Phát biểu Bế mạc lớp Huấn luyện Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Hoạt - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ CAT Thái Nguyên, Trưởng Ban tổ chức lớp giao nhiệm vụ cho học viên về thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị

Ban tổ chức đã cấp giấy chứng nhận cho 81/81 học viên và khen thưởng cho 05 học viên xuất sắc của lớp tập huấn (1. Ông Nguyễn Ngọc Thành, nhân viên bảo vệ trường MN Đào Xá; 2. Ông Nguyễn Văn May, nhân viên bảo vệ trường TH Tân Đức; 3. Ông Nguyễn Thanh Tư, nhân viên bảo vệ cơ quan Phòng GDĐT; 4. Bà Phạm Thị Dung, nhân viên bảo vệ trường MN Thanh Ninh; 5. Ông Hoàng Kim Hùng, nhân viên bảo vệ trường MN Xuân Phương):

Đại diện cho 81 học viên Ông Nguyễn Ngọc Thành, nhân viên bảo vệ trường MN Đào Xá đã phát biểu cảm ơn Công an tỉnh Thái Nguyên, Lãnh đạo Phòng GDĐT và các cơ quan, đơn vị trường học đã quan tâm tạo điều kiện cho các nhân viên bảo vệ tham gia lớp huấn luyện trang bị thêm kiến thức và nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Thay mặt cho 81 học viên ông hứa về sẽ vận dụng kiến thức nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh buổi Bế giảng

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Hoạt - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ CAT Thái Nguyên phát biểu Bế giảng
Khen thưởng cho 05 học viên xuất sắc của lớp tập huấn
Ông Nguyễn Ngọc Thành, nhân viên bảo vệ trường MN Đào Xá đã phát biểu 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết