Friday, 23/04/2021 - 15:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ BÌNH - TỈNH THÁI NGUYÊN
 • Nguyễn Đình Toán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng - Phụ trách chung
  • Điện thoại:
   0973.763.666
  • Email:
   toanhtcs@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0976179234
  • Email:
   kimngapgdphubinh@gmail.com
 • Nguyễn Đình Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982.217.098
  • Email:
   nguyen1752010@gmail.com